torsdag, december 16, 2010

Nomineringskommittén

Efter nomineringskommitténs förslag till ny styrelse i AIK Fotboll AB så dyker ett par frågor upp. Trots massiv kritik mot den gamla styrelsen från medlemmar, supportergrupper, sponsorer och framstående AIK:are så föreslås flera av de mest kritiserade för omval.

Frågan är varför?

Inser inte nomineringskommittén att dessa personer inte kan vara kvar, detta alldeles oavsett om de är skyldiga till allt de beskylls för. Som ledande i bolagsstyrelsen är de ändå ytterst ansvariga för hur klubben har skötts och arbetssituationen för den nya styrelsen kommer nu att bli extremt svår.

Det svar jag har fått är att nomineringskommittén måste ta hänsyn till att ägarna måste känna att de är representerade av en kommande styrelse.

Följdfrågan blir då givetvis vilka ägare representerar Lars-Göran Bergström, Mats Carlsson och Mikael Hagman?

Lars-Göran Bergström äger aktier i AIK till ett värde av 106 kronor. Så han kan knappast representera sig själv.

Mikael Hagman äger aktier i AIK till ett värde av 10 650 kronor så han lär inte heller representera sig själv.

Slutligen äger Mats Carlsson aktier i AIK till ett värde av 63 900 kronor. Därmed kan inte heller han anses vara någon storägare som man måste ta hänsyn till utan han måste representera någon annan.

Vilka kan de då representera?

I AIK Fotboll AB finns bara 2 minoritetsägare som har tillräckligt mycket aktier för att man ska behöva ta hänsyn till dem. Det är Fabege AB med 9,7% av rösterna och Per Bystedt med 9,4%. Konklusionen måste alltså bli att Bergström, Carlsson och Hagman företräder någon av dessa två och att dessa har krävt att de blir kvar i styrelsen.

Vilka skäl har Fabege(Peab) och Bystedt till att vilja ha kvar styrelsemedlemmar som totalt saknar stöd från medlemmar, supportergrupper, sponsorer och framstående AIK:are?

Man kan förstå att det frodas konspirationsteorier och prat om dolda agendor när man inte är öppen och förklarar vilka skäl man har.

Varför får Fabege(Peab) och Bystedt 3 av 8 styrelsemedlemmar. Deras röstantal skulle motivera 1,5. Varför får AIK FF bara 2? FF:s röstantal skulle motivera 4 stycken.

Jag hoppas nomineringskommittén kan ge oss alla några svar på dessa frågor.

Inga kommentarer: