fredag, december 17, 2010

Svar från Nomineringskommittén

Hej själv,

Nej det har inte framförts några som helst krav från Bystedt eller andra minoritetsägare. Vi kan inte påstå att vi ens vet om de kommer att rösta för det förslag vi lagt fram. Det kan mycket väl bli så att de lägger ner sina röster. Bystedt har inte stött vårt förslag. Anledningen till att vi landat i den lösning som vi lagt fram är helt enkelt att vi i början av december för första gången fick en mer detaljerad bild av ekonomin och kapitalanskaffningsbehoven och då ställdes inför det faktum att det plötsligt blev nödvändigt att försöka ge en ny styrelse säkerhet att få in de belopp som krävs för verksamheten 2011. Det visar sig att det är bråttom att få in pengarna och att det finns en plan för det som befintliga styrelsen jobbat fram. Vår bedömning är att den lösningen är den säkraste för AIK med tanke på tidsnöden. När väl den är klar är tanken att vi skulle kunna ta nästa steg i reformeringen av AIK Fotboll och då göra ytterligare förändringar. Kanske till ordinarie bolagsstämman om tre månader. Ingen – inte vi i nomineringskommittén heller – är nöjd med hur verksamheten utvecklats, vare sig sportsligt, ekonomiskt eller AIK-mässigt. Vi har ansett det nödvändigt att bita i det sura äpplet nu för att kunna göra fler grejer när ekonomin är tryggad. Du kan ju gissa hur kul det varit att jobba med den här frågan, komma fram till en punkt där vi tvingas föreslå en lösning som vi vet inte blir populär och sedan få en massa skit från folk till höger och vänster som slänger ur sig omdömen om oss som är rena falsarierna. Det vittnar en del om vilken anda som numera råder i klubben. Att - som firman skriver på sin hemsida – påstå att vi springer Bystedts ärenden är faktiskt rena kränkningen och visar alla vilka risker det innebär att försöka göra en insats för klubben.

Vi betraktar alla utom FF:s ledamöter i det nya styrelseförslaget som oberoende kandidater. De har – vad vi kan se - inga bevisade kopplingar till Bystedt eller Fabege. Apropå FF:s viktning så har Göran Lööv tidigt sagt att det blir för mycket att sitta i dubbla styrelser, vilket också verkar som en rimlig bedömning. Emilia kände tvekan och är dessutom främst fokuserad på damfotbollsfrågorna. Övriga har vi inte sett kunna tillföra styrelsen rätt kraft för de frågor som den här styrelsen måste jobba med fram till ordinarie bolagsstämman då det ska väljas en ny styrelse igen. Dessförinnan ska det väljas en (ny?) FF-styrelse, vilket kan påverka.

Vet inte om du fick de svar du ville ha, men det är i alla fall dagens sanning från vår sida. Sedan kan vi tycka oss se dolda agendor i snart sagt varenda läger och då börjar det bli svårt att lita på folk. Förmågan att agera omdömesgillt verkar svikta på väldigt många ställen. Vi har gjort en ambitiöst, ärligt och omfattande jobb att försöka lösa den situation av absolut låsning som uppkom när FF ensidigt utlyste krav på ny styrelse. FF kanske själv skulle tvingats ta ansvaret att fixa ny styrelse i det läget eftersom vi som nomineringskommitté trots allt är tvingade att väga in alla aktieägares önskemål. Och den styrelse som nu av alla inkompetensförklarats och snudd på anklagats att på ett kriminellt sätt köra bolaget i botten har trots allt till 30 procent bestått av FF och såvitt vi kan se har FF i alla beslut varit eniga med övriga ledamöter.

Hur värderar vi sånt?

Ja, du märker att jag blivit lite irriterad på saker och ting, men det är rätt naturligt som saker utvecklat sig.

Vi får se hur det går på stämman. Beslutet ligger i alla fall inte i våra (nomineringskommitténs) händer. FF har helt och hållet makten och möjligheten att sätta dit vilken styrelse de vill.Mvh


Roger

Inga kommentarer: