tisdag, maj 31, 2011

Konsten att vantolka sitt eget regelverk

Ska göra ett sista inlägg angående i debatten om Disciplinnämndens dom mot Djurgården. Ytterligare ett inlägg skulle betyda att jag är rättshaverist så därför blir detta mina slutord.

Jag har nu fått ta del av hela 8:e paragrafen i SvFFs föreskrifter. Media tyckte väl det var för långt för att trycka och klippte därför av mitt i en mening. Något som är fullkomligt livsfarligt inom juridiken, men troligen har de svagsinta pamparna på förbundet inte heller läst hela meningen.

8 § Diskriminerande företeelser m.m.
Den som under eller i samband med match genom ord eller handling
uttrycker sig kränkande mot person eller grupp av personer eller visar
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med
anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion,
ska ådömas en straffavgift eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s
stadgar.

Förening, vars supportrar, gör sig skyldiga till diskriminerade handlingar
enligt föregående stycke, ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s
stadgar. När omständigheterna är särskilt allvarliga får därutöver beslutas
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare, vilken påföljd kan
kombineras med poängavdrag. Om berörd förening kan visa att det
föreligger förmildrande omständigheter beträffande föreningens ansvar för
en inträffad händelse, ska detta beaktas vid bestämmande av påföljd.

När man läser hela paragrafen så inser man att SvFF inte har kopierat den verkliga världens lagstiftning angående förolämpning utan att man har gjort sin egen lilla efterapning av lagtexten gällande hets mot folkgrupp. Rubriken på paragrafen "Diskriminerande företeelser m.m." leder en att tro att det är just hets mot folkgrupp man tar sikte på och inte vanliga förolämpningar. En obekräftad källa anger att paragraf tillkom som ett led i en "Nej-till-rasism"-kampanj.

Vad står då i den riktiga lagen om hets mot folkgrupp? Enligt svensk rätt, är hets mot folkgrupp att uppsåtligen, i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Det absolut intressantaste här är att för att dömas för detta brott i svensk domstol så måste kränkningen eller uttrycket för missaktning anspela på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion eller sexuell läggning.

Problemet med SvFFs paragraf är att man slagit ihop flera brott och paragrafer från svensk lag till sin egna lilla lag. Genom att inleda med att förbjuda kränkningar mot person eller grupp av personer så gör man hela den andra delen onödig. Självfallet är det en kränkning mot en person eller grupp av personer om man anspelar på hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung eller trosbekännelse. Man hade alltså inte behövt rada upp dessa kriterier eftersom första delen täcker in allt.

Troligen är det de diskriminerande beteenden man tar upp i andra delen som man velat komma åt när man skrev texten, varför annars ha med dem? Men när man har klippt och klistrat i lagtext så har man inte förstått vad som blivit slutprodukten och vilka konsekvenser det nu har fått.

Tanken var alltså komma åt hets mot folkgrupp, men nu kan disciplinnämnden döma en fotbollsklubb om en supporter uttrycker sig kränkande mot vem som helst.

Horor är inte en folkgrupp. En hora tillhör inte någon ras, har inte en speciell hudfärg, en hora har heller inget speciellt nationellt eller etniskt ursprung. En hora tillhör inte heller en särskild religion.

Djurgården eller något annat lag borde alltså inte dömas för att en supporter skrikit ordet hora mot domaren. Det krävs att man lägger till något framför hora som anspelar på ovanstående och det räcker inte med jävla för att det ska anspela på religion. Domen är i grunden felaktig.

Sen ska jag slutligen säga att det kanske finns lämpligare ord än hora som man kan använda om man är missnöjd med domaren. Det här inlägget skrev jag på Gnagarforum efter dödsmisshandeln i Högalidsparken.

Namn: Isidor
Sänt: 2002-08-02 16:04:00

Jag har aldrig sjungit med i ramsan "Hata, hata, hata Göteborg". Kanske till viss del för att jag är född där, men jag har heller inte tyckt att den varit något att bli speciellt upprörd över. Lite tråkig och meningslös bara. Precis som jag har tyckt att ordet hora i målvaktsramsan inte är så mycket bli upprörd över, även om jag själv skriker groda just där för att jag tycker det är roligare.

Inga kommentarer: