fredag, april 12, 1996

Brunke

Nådens år 1318 dödades drotsen Johan von Brunkow på Norrmalm i Stockholm. Brunkow, även kallad Brunke, var den som den 11 december 1317 på kung Birger Magnussons order fängslade kungens båda bröder hertigarna Valdemar och Erik i Nyköpingshus efter det så kallade Nyköpings gästabud. Kungen slängde sedan enligt legenden nyckeln till fängelsetornet i ån och hans bröder dog så småningom av svält. Hertigarnas anhängare tog en tid därefter kungens son tillfånga och när Brunke sändes för att befria kungabarnet togs även Brunke tillfånga. Brunke skinnflåddes, torterades och steglades uppe på en ås vid Norrmalm. Åsen har sedan dess kallats för Brunkebergsåsen.

Drotsen var ett av de första ämbetena i svensk historia. Drotsen var chef för kungens rättskipning och därmed högsta juridiska myndighet i landet. Tjänsten inrättades efter kung Erik Knutssons kröning år 1210 tillsammans med ämbetena kansler och marsk. Kanslern skötte kungens kansli och marsken var överbefälhavare. Drotsen Brunkes död är med en mycket vid tolkning av begreppet det äldsta polismord jag känner till i Sverige.

Inga kommentarer: